Concepció Bardolet Casas
Psiquiatra, Psicoterapeuta Familar Sistèmic

  +34 610080654

 

DIAGNÒSTICS

El fet de treballar en una consulta pública de Salut Mental, proporciona una gran experiència sobre el malestar i les preocupacions de les persones. Persones que pateixen un trastorn mental o una situació de crisis i d'estrès que d'alguna manera interfereix en la qualitat de la seva vida.

 

Entenem per trastorn mental un patró del comportament o un estat psicològic de significació clínica que, qualsevol que en sigui la causa, cada individu ho manifesta com una disfunció del seu comportament, psicològica o biològica. Aquesta manifestació la considerem símptoma quan apareix associada a un malestar, a una discapacitat o un risc significativament augmentat de morir o sufrir dolor, una discapacitat o una pèrdua de la llibertat.

 


El DIAGNÒSTIC es fa a travers de l'Entrevista Clnica i amb l'ajuda dels Tests (Psicometria) adequats per a cada patologia. La classificació pel DSM-V ens permet homologar els diagnòstics amb altres professionals de la psiquiatria o psicologia. És la classificació reconeguda per la comunitat internacional, junt amb el CIE-10.

 

Certes PROVES COMPLEMENTÀRIES mèdiques podran ser sol.licitades en funció de cada cas.


TRACTAMENT

podrà ser mèdic a base de psicofàrmacs i/o psicoteraputic, segons el cas.

  • Psicofàrmacs: L'ús de psicofàrmacs està reservat per a aquelles persones que pateixen una malaltia mental que requereixi la intervenció mèdico-psiquiàtrica. La prescripció l'ha de fer el metge que valorarà els riscs i beneficis, serà una prescipció responsable i assequible. Actualment tenim molts fàrmacs a l'abast de la medicina que fa que certes malalties mentals es curin o en el pitjor dels casos ensordeixi les manifestacions clíniques podent mantenir una adequada qualitat de vida. Hi ha certes malalties que anomenem Trastorn Mental Greu, el tractament esdevé més complicat i cal introduïr també les tècniques de psicoteràpia i de rehabilitació.

  • Psicoteràpia:és un tractament de naturalesa psicològica adreçada a ajudar a les persones a superar dificultats com per exemple els problemes interpersonals i/o relacionals, l'ansietat i l'estrès, la depressió, els problemes d'autoestima, les conseqüències de la pèrdua i el dol, els problemes de personalitat, les seqüel·les del trauma, l'abús o el maltractament i els problemes psicosomàtics. Pot ser el tractament principal, o tractament associat al psicofarmacològic. La psicoteràpia gaudeix d'un ampli domini científico-professional especialitzat, que s'especifica en diverses orientacions teòrico-pràctiques.


    Existeix una gran diversitat de corrents, formes i conceptes teòrics en les psicoteràpies però les caractéristiques comuns són:

  1. El contacte directe i personal entre el psicoterapeuta i qui fa la consulta, principalment a través del diàleg.
  2. La qualitat de «relació terapèutica», del context de comunicació, això és, una relació d'ajuda destinada a generar un canvi al usuari.
A causa de la naturalesa de les comunicacions que s'estableixen dins d'aquesta relació, els temes de privacitat i de la confidencialitat de la informació intercanviada remet a consideracions ètiques (codi deontològic).
 
 
La Psicoteràpia que oferim serà :
  1. La PSICOTERAPIA INDIVIDUAL: és un procés de comunicació entre un psicoterapeuta i la persona que acudeix a la consultar i que cerca un canvi en la conducta, actituds, pensaments o afectes d'un individu amb l'objectiu d'augmentar el seu benestar.
  2. La PSICOTERAPIA FAMILIAR
 

Doctoralia

Dra. Concepció Bardolet Casas en Doctoralia

 

 

 

 

Consulta on-line